Новини

30 червня 2018 року  введено в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 «Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 20.02.2018 № 102 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660») та рішення НКРЗІ від 16.01.2018 № 25 «Про анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у зв’язку із задоволенням заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», якими задоволено вказані заяви ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» з метою вивільнення радіочастотного ресурсу, необхідного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц та анульовано відповідні дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Завдяки рішенням та діям НКРЗІ створено умови операторам телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, для покращення якості надання цих послуг своїм споживачам шляхом подолання високого рівня фрагментації частот у діапазоні 1800 МГц та можливості використання 4G-радіотехнології в цьому діапазоні.

Раніше за результатами тендеру ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT в діапазоні 1800 МГц отримали три оператори телекомунікацій ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл».

Згідно з умовами тендеру вказані оператори телекомунікацій, починаючи з 1 липня 2018 року, зобов’язані забезпечити можливість отримання послуг з використанням 4G-радіотехнології у згаданому діапазоні:

- протягом 12 місяців (тобто до липня 2019 року) не менше 90 % населення кожного обласного центру України;

- протягом 42 місяців (тобто до грудня 2021 року) не менше 90 % населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 осіб.

Наразі переможцями тендеру отримані всі необхідні дозвільні документи для завершення переналаштування мережі на нові частоти для радіотехнології GSM, а також понад 4 800 базових станцій (у рівній кількості для трьох переможців тендеру) для радіотехнології LTE, що дасть змогу суттєво розширити покриття цією радіотехнологією для можливості отримання якісних послуг абонентами.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про санкції» рішення щодо застосування санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 - 21, 23 - 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

9 травня 2018 року набув чинності Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Цей Закон є ключовим у забезпеченні кібербезпеки країни, її критичної інфраструктури та інформаційних ресурсів. Він урегульовує комплекс питань з протидії сучасним кіберзагрозам, окреслює коло завдань, державних інституцій – основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та визначає механізми координації в галузі кібербезпеки, взаємодії для виявлення кіберзагроз, запобігання й протидії їм.

Законом передбачено впровадження сучасних європейських практик управління інформаційною безпекою, застосування галузевих стандартизованих вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, їх аудиту. Нормативне врегулювання цих пріоритетних напрямів, стануть основою державно-приватної взаємодії, об’єднають зусилля наукових установ та державних органів згідно з відповідними сферами компетенції.

На Урядовому порталі опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 253 “Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку”. Рішення Уряду прийнято на виконання Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”.

Правила визначають загальні засади доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, замовникам – іншим суб’єктам господарювання для надання або отримання телекомунікаційних послуг.

Впровадження зазначеного нормативно-правового акту сприятиме більш ефективному використанню інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та виконання завдання щодо забезпечення кожного громадянина можливістю доступу до телекомунікаційних мереж та широкосмугового доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 20 березня 2018 року рішенням № 156 повторно схвалила проект змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, доопрацьований за результатами узгодження із заінтересованими державними органами.

Запропоновані Комісією зміни до нормативно-правового акту спрямовано на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу, що відповідає засадам дерегуляції ринку.

Зазначений проект документу передбачає:

– скасувати вимоги для операторів подавати щорічні звіти про використання номерного ресурсу.

– забезпечити можливість більш широкого використання кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (Mobile Network Code, MNC) міжнародного плану ідентифікації Е.212 для послуг організації міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M) та послуги Інтернету речей (Internet of Things, IoT).

– створити умови для використання на території України кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) та кодів MNC, не прив’язаних до території використання певних країн.

Останні події

Зміни до Порядку маршрутизації трафіка в ТМЗК

26 червня 2018 року Експертною Радою Української асоціації операторів зв’язку «Телас» під час чергового засідання було розглянуто пропозиції операторів телекомунікацій до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мер...
Read more...

Останні новини

З 01 липня 2018 року 4G у діапазоні 1800 МГц

30 червня 2018 року  введено в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 «Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 20.02.2018 № 102 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 2...