21 грудня 2017 року в приміщенні Державного університету телекомунікацій відбулися загальні збори учасників Української асоціації операторів зв’язку «Телас», на яких було презентовано підсумки роботи Асоціації за 2017 рік та визначено основні напрямки діяльності на 2018 рік.

В загальних зборах взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, представники секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, представники Кабінету Міністрів України, Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України, та представники Апарату Комісії, представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Антимонопольного комітету України, Генерального штабу Збройних сил України, керівники галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, представники телекомунікаційних компаній України учасників Асоціації.

 

Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров під час своєї доповіді «Про підсумки роботи Української асоціації операторів зв’язку «Телас» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік» зазначив, що в цьому році відбулися позитивні зрушення, які сприяють створенню умов для подальшого успішного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема:

 • врегульовано на законодавчому рівні відносини та спірні питання, які виникають при укладанні та виконанні договорів між суб’єктами господарювання та власниками інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, прийнято Верховною Радою України Закон України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж». Набрав чинності з 04.06.2017 р.
 • Законом України «Про електронні довірчі послуги» встановлено на законодавчому рівні порядок відносин, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також визначенно організаційно-правові засади електронної ідентифікації. Набирає чинності 07.11.2018 р.
 • для визначення на законодавчому рівні  національних інтересів України у кіберпросторі, основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері кібербезпеки прийнято Верховною Радою України Закон України «Про основні засади кібербезпеки України». Набирає чинності 09.05.2018 р.
 • продовжувалося практичне впровадження в Україні технологій мобільного зв’язку 3-го покоління та проводились заходи щодо виконання  Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління» та Плану заходів щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління.

Також він зазначив, що в цьому році продовжувалось виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, а саме:

 • внесено відповідні зміни до державних  Санітарних норм захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я № 239 від 01.08.1996 року;
 • з метою уніфікації процедури сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку та повернення надміру сплачених сум збору під час повернення користувачам послуг не використаних ними сум авансу (передоплати), внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України « Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року № 1740».

Крім того Леонід Ошеров підкреслив, що у поточному році виникало чимало проблемних питань, які заважали розвитку ІКТ, а саме:

 • повільно тривав процес гармонізації національного законодавства зі стандартами Європейського Союзу, встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні, спрощення умов для користувачів радіочастотного ресурсу України, зокрема, розроблені у минулих роках  та зареєстровані у Верховній Раді України базові законопроекти «Про електронні комунікації» та «Про радіочастотний ресурс України» до цього часу не розглядались;
 • центральними органами виконавчої влади не виконано вимоги Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» щодо розробки підзаконних нормативно-правових актів;
 • Верховною Радою України не прийнято Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж)», який розроблено з метою посилення відповідальності як за пошкодження телекомунікаційних мереж (до яких, крім інших, відносяться і мережі телемовлення і радіомовлення), зокрема, крадіжок кабелів у лініях зв’язку, елементів телекомунікаційного обладнання, джерел автономного електроживлення, тощо, так і інших дій, не пов’язаних із крадіжками, що набуває особливої ваги під час військових дій Росії проти України;
 • продовжується стійка тенденція до значного зростання кількості та розширення спектра кібератак з метою порушення конфіденційності, цілісності і доступності державних інформаційних ресурсів, зокрема тих, що циркулюють на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури;
 • продовжувались як і у минулому році безпідставні обшуки правоохоронними органами телекомунікаційних компаній, вилучення електронних інформаційних систем та їх частин, що впливало на якість надання телекомунікаційних послуг споживачам;
 • не вирішено питання впровадження на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку України послуги із перенесення абонентських номерів;
 • залишається доволі значним податковий та регуляторний тиск на телекомунікаційний бізнес.

Окремо він відзначив, що з метою розв’язання нагальних проблем операторів телекомунікацій  Асоціацією «Телас» було налагоджено плідну співпрацю та взаємодію з Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Антимонопольним Комітетом України, Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України, Департаментом кіберполіції Національної поліції України та іншими ЦОВВ України.

Наприкінці доповіді було запропоновано для розгляду та подальшого  затвердження загальними зборами проект основних напрямків діяльності Асоціації «Телас» на 2018 рік, які були внесені Радою Асоціації.

Також під час загальних зборів Української асоціації операторів зв’язку «Телас» виступили:

Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко з доповіддю на тему «Інноваційне законодавство vs законодавчі ініціативи», в якій розповів про тренди розвитку «цифрової» економіки в світі та законодавчі ініціативи, що розглядаються в Верховній Раді України та потребують підтримки галузі. Окремо були зазначені питання, які заважають Україні стати державою з розвиненою цифровою економікою.

Голова Комітету з питань безпеки телекомунікаційних мереж Української асоціації операторів зв’язку «Телас» Андрій Булавін відповідно до Положення про Комітет прозвітував про його роботу в поточному році. Він запропонував в наступному році спрямувати зусилля операторів телекомунікацій на вирішення питань забезпечення кібербезпеки, протидії кіберзлочинності та тероризму, проведенню заходів з протидії несанкціонованому доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем, посиленню боротьби із крадіжками та пошкодженнями телекомунікаційних мереж.

Директор Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) Василь Володін проінформував присутніх про  проведені заходи щодо  виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління» та Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р.

Зокрема він проінформував присутніх, що НКРЗІ прийнято рішення розпочати проведення тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління:

В діапазоні 2600 МГц  – з 23 січня 2018 року

В діапазоні 1800 МГц  – з 26 лютого 2018 року

Директор з ІТ напрямку Українського державного центру радіочастот Вікторія Трощенко розповіла про заходи проведені підприємством щодо спрощення процедури проведення розрахунку ЕМС та присвоєння радіочастот для РЕЗ операторів телекомунікацій.

Генеральний директор Українського державного центру радіочастот Володимир Корсун відзначив вагомий внесок Української асоціації операторів зв’язку «Телас», операторів телекомунікацій, радіочастотного органу Генерального штабу Збройних Сил України, в забезпечення стрімкого впровадження рухомого (мобільного) зв’язку третього покоління (3G).

Начальник військ зв’язку Збройних Сил України Володимир Рапко проінформував присутніх про стан виконання заходів з конверсії радіочастотного ресурсу та подякував операторам телекомунікацій учасникам Асоціації «Телас» за дієву та своєчасну допомогу при забезпеченні зв’язком Збройних Сил України під час подій, що відбуваються на сході країни.

За результатами загальних зборів було затверджено основні напрямки діяльності Асоціації «Телас» на 2018 рік.

Останні події

Зміни до Порядку маршрутизації трафіка в ТМЗК

26 червня 2018 року Експертною Радою Української асоціації операторів зв’язку «Телас» під час чергового засідання було розглянуто пропозиції операторів телекомунікацій до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мер...
Read more...

Останні новини

З 01 липня 2018 року 4G у діапазоні 1800 МГц

30 червня 2018 року  введено в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 «Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 20.02.2018 № 102 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 2...