Хроніка подій

11 червня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров  взяв участь у засіданні  Робочої групи з питань організації впровадження послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів (ППН та КПН). У  засіданні брали участь  представники операторів телекомунікацій та громадських організацій.

Під час наради було обговорено наступні питання:

 • визначення статусу Адміністратора ЦБД та вимог до нього;
 • порядок встановлення тарифів на ППН;
 • порядок укладання договору між Адміністратором ЦБД та операторами телекомунікацій при наданні ППН та КПН;
 • порядок звернення абонентів, які бажають отримати ППН;
 • строки здійснення перенесення абонентського номера;
 • можливість використання локальних баз даних при наданні ППН;
 • доцільність об‘єднання в одному документі послуг ППН та КПН;

-              Розгляд питань стосовно розробки нового механізму впровадження послуг із перенесення абонентських номерів (ІIIIII) та використання персональних номерів (КПН).

Під час обговорення присутніми були надані наступні пропозиції:

1.   Скасувати усі нормативно-правові документи, що стосуються впровадження ППН та КПН (Рішення НКРЗІ від 25.04.2013 р. № 248 (з урахуванням Рішення НКРЗІ від 17.12.2013 р. № 826), Рішення НКРЗІ від 10.09.2013 р. № 580);

2.  Внести зміни до Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон), а

саме:

 • визначити вимоги до організації, яка претендує на виконання функцій Адміністратора ЦБД;
 • визначити Адміністратора ЦБД суб'єктом ринку телекомунікацій;
 • визначити функції, права та обов'язки Адміністратора ЦБД;
 • передбачити можливість участі консорціуму операторів телекомунікацій у конкурсі на визначення Адміністратора ЦБД;
 • передбачити можливість покладання обов'язків Адміністратора ЦБД на державне  підприємство;

3.  Передбачити Законом та або Положенням про надання ППН та КПН платність надання ППН.

При цьому було зазначено, що у НКРЗІ відсутні повноваження стосовно регулювання тарифів, які пов'язані з ППН та КПН. Тому встановлені самостійно операторами тарифи на зазначені послуги можуть бути бар'єром.

4.  Передбачити обов'язковість реєстрації знеособленого абонента, який бажає отримати ППН. оператора-донора:

5.  Здійснити впровадження ППН поетапно, передбачивши на першому етапі реєстрацію знеособленого абонента при поданні заяви на отримання ППН з можливим скасуванням у подальшому зазначеного положення:

6. Строк перенесення абонентського номеру збільшити, передбачивши поетапне його зменшення до 24 годин;

7. Надати операторам телекомунікацій можливість використання локальних копій централізованої бази даних:

8. Розділити послуги ППН і та КПН на два окремих нормативно-правових акта, передбачивши  при цьому одночасність впровадження  послуги ППН на мережах рухомого (мобільного) зв'язку та на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку. Впровадження КПН здійснити після реалізації ППН та запровадження ППН на зазначених мережах зв'язку:

9. Врахувати в Положенні про надання ППН та КПН технічні особливості мереж фіксованого зв'язку, а також мереж рухомого (мобільного) зв'язку стандарту СDMA

За результатами засідання вирішено:

1. Операторам телекомунікацій надати пропозиції стосовно критеріїв вибору (вимог) до Адміністратора ЦБД;

2. Операторам телекомунікацій надати кандидатури уповноважених представників для участі у робочій групі з розробки нового механізму впровадження ППН та КПН

04 червня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров  взяв участь у робочій нараді НКРЗІ з питань організації впровадження послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів яка  була проведена під головуванням члена НКРЗІ Володимира Гресько та за участі представників операторів телекомунікацій учасників Асоціації «Телас».

В обговоренні взяли участь всі учасники робочої наради.

Під час обговорення були надані наступні пропозиції:

1. Визнати, встановлений діючими нормативно-правовими актами, механізм впровадження ППН та КПН недієздатним, таким, що має суттєві недоліки, і у якого відсутні реальні перспективи впровадження в Україні.

2. Скасувати рішення НКРЗІ:

від 25.04.2013 № 248 «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1117/23649;

від 10.09.2013 № 580, яким було визначено Консорціум «Український центр підтримки номерів і адрес» організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

від 17.12.2013 № 826 «Про внесення зміни до пункту 2 рішення НКРЗІ від 25.04.2013 № 248», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2013 за № 2146/24678, яким передбачено перенесення терміну впровадження ППН та КПН на мережах рухомого (мобільного) зв’язку з 20.12.2013 на 01.07.2014.

3. Скасувати наказ Держспецзв'язку від 01.11.2012 № 617 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2012 за № 1947/22259.

4. Створити робочу групу за участі представників НКРЗІ, Держспецзв'язку, операторів телекомунікацій та їх об’єднань для визначення нового механізму впровадження ППН та КПН, розробки нових нормативно-правових актів замість скасованих та відпрацювання змін до законодавства стосовно впровадження ППН та КПН.

5. При розробці нових нормативно-правових актів замість скасованих передбачити:

визначення статусу організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

можливість участі консорціуму операторів телекомунікацій у конкурсі на визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

можливість використання операторами телекомунікацій локальних копій централізованої бази даних;

платність надання ППН, ціну якої запропоновано визначати НКРЗІ;

технічні моменти реалізації механізму надання ППН та КПН.

6. Розглянути можливість покладення обов’язків організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів на ДП «Укрчастотнагляд».

7. Для збільшення привабливості ППН для абонентів НКРЗІ провести наступні дії:

сприяти проведенню конверсії частот та виділенню їх для реалізації створення мереж UMTS (нові сервіси для абонентів);

здійснити заходи щодо регулювання тарифів для кінцевих споживачів за з’єднання між мережами різних операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

За результатами наради прийнято рішення щодо опрацювання у найкоротший термін вказаних пропозицій та розгляду їх на черговому засіданні НКРЗІ для прийняття відповідного рішення стосовно подальших шляхів впровадження ППН та КПН в Україні.

21 травня 2014 року   Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров взяв участь у робочій зустрічі  яка була проведена  Державною санітарно-епідеміологічною службою України за участю представників центральних органів виконавчої влади та представників провідних операторів рухомого (мобільного) зв’язку з питань  врегулювання проблемних питань із процедури складання та погодження санітарних паспортів на радіотехнічні об’єкти.

Під час робочої зустрічі були обговорені наступні питання:

1. Які саме організації чи установи  на цей час уповноважені складати та погоджувати санітарні паспорти на РТО? Просимо надати повний  перелік таких організацій.
2. Які посадові особи,  уповноважені підписувати санітарний паспорт на РТО, та, відповідно, чиєю печаткою має бути посвідчений відповідний санітарний паспорт?
3. Які дозвільні документи  повинні мати заклади, установи чи організації для можливості складати санітарні паспорти?
4. Яка процедура щодо розробки, погодження та затвердження санітарних паспортів на РТО?
5. Щодо надання інформації стосовно РТО, розташованих на території України із зазначенням наявності на них санітарних паспортів. (лист Держсанепідслужби України від 09.04.2014 року № 04.03-11/267-1).

За результатами зустрічі було прийнято рішення щодо створення робочої групи під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» основною метою якої буде розробка проектів нормативних документів щодо врегулювання проблемних питань видачі документів дозвільного характеру для операторів телекомунікаційного ринку, у тому числі перегляду допустимих рівнів електромагнітного випромінювання, які  встановлюються «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», які затверджені наказом МОЗ від 1 серпня 1996 року № 239 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

До складу робочої групи увійдуть представники Державної санітарно-епідеміологічної служби України, науково дослідних установ та операторів телекомунікацій.

15 травня 2014 року в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо вимог до якості телекомунікаційних послуг.
У засіданні взяли участь представники операторів телекомунікацій, учасники Асоціації «Телас».
До учасників засідання було доведено інформацію щодо:
- діючих нормативних документів із якості телекомунікаційних послуг;
- стану справ та проблемних питань здійснення контролю та проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг;
- проекту концепції системи забезпечення якості послуг у сфері зв’язку та інформатизації.

14 травня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров  взяв участь у засіданні тематичної секції Науково-технічної ради Адміністрації Держспецзв’язку з питань телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.У ході засідання було обговорено питання щодо стану впровадження результатів досліджень з впровадження нових телекомунікаційних технологій на телекомунікаційних мережах загального користування України а також розглянуто  актуальні питання метрологічного забезпечення сфери телекомунікації України.

Кредитная история онлайн  Вопросы и Ответы  Всё о кредитах и займах

Останні події

Реєстрація абонентів

05 жовтня 2017 року під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» відбулося спільне засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» та НКРЗІ. На засіданні було розгляну розроблений  НКРЗІ проект  Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуг...
Read more...

Останні новини

Ініціативи НКРЗІ для запровадження 4G в діапазоні 2300 МГц

У зв`язку із надходженням звернень до НКРЗІ від ТОВ «Інтелектуальні комунікації» про готовність провести конверсію у діапазоні смуг радіочастот 2345-2400 МГц за певних умов та ТОВ «Телерадіокомпанія «Краєвид» про готовність вивільнити смуги частот, в яких надаються послу...