Хроніка подій

21 травня 2014 року   Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров взяв участь у робочій зустрічі  яка була проведена  Державною санітарно-епідеміологічною службою України за участю представників центральних органів виконавчої влади та представників провідних операторів рухомого (мобільного) зв’язку з питань  врегулювання проблемних питань із процедури складання та погодження санітарних паспортів на радіотехнічні об’єкти.

Під час робочої зустрічі були обговорені наступні питання:

1. Які саме організації чи установи  на цей час уповноважені складати та погоджувати санітарні паспорти на РТО? Просимо надати повний  перелік таких організацій.
2. Які посадові особи,  уповноважені підписувати санітарний паспорт на РТО, та, відповідно, чиєю печаткою має бути посвідчений відповідний санітарний паспорт?
3. Які дозвільні документи  повинні мати заклади, установи чи організації для можливості складати санітарні паспорти?
4. Яка процедура щодо розробки, погодження та затвердження санітарних паспортів на РТО?
5. Щодо надання інформації стосовно РТО, розташованих на території України із зазначенням наявності на них санітарних паспортів. (лист Держсанепідслужби України від 09.04.2014 року № 04.03-11/267-1).

За результатами зустрічі було прийнято рішення щодо створення робочої групи під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» основною метою якої буде розробка проектів нормативних документів щодо врегулювання проблемних питань видачі документів дозвільного характеру для операторів телекомунікаційного ринку, у тому числі перегляду допустимих рівнів електромагнітного випромінювання, які  встановлюються «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», які затверджені наказом МОЗ від 1 серпня 1996 року № 239 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

До складу робочої групи увійдуть представники Державної санітарно-епідеміологічної служби України, науково дослідних установ та операторів телекомунікацій.

15 травня 2014 року в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо вимог до якості телекомунікаційних послуг.
У засіданні взяли участь представники операторів телекомунікацій, учасники Асоціації «Телас».
До учасників засідання було доведено інформацію щодо:
- діючих нормативних документів із якості телекомунікаційних послуг;
- стану справ та проблемних питань здійснення контролю та проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг;
- проекту концепції системи забезпечення якості послуг у сфері зв’язку та інформатизації.

14 травня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров  взяв участь у засіданні тематичної секції Науково-технічної ради Адміністрації Держспецзв’язку з питань телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.У ході засідання було обговорено питання щодо стану впровадження результатів досліджень з впровадження нових телекомунікаційних технологій на телекомунікаційних мережах загального користування України а також розглянуто  актуальні питання метрологічного забезпечення сфери телекомунікації України.

12 травня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Ошеров Л.М. взяв участь у засіданні Робочої групи НКРЗІ щодо розгляду питань впровадження в Україні технологічної нейтральності. Під час засідання, яке проводилось під головуванням члена НКРЗІ Олени Уласенко було обговорено та розглянуто Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування». В обговоренні прийняли участь представники від операторів телекомунікацій, спеціальних користувачів. За результатами обговорення прийнято рішення щодо подальшого доопрацювання Проекту Постанови.

01 жовтня 2013 року в конференц-залі Дирекції первинної мережі ПАТ «Укртелеком» відбулись загальні звітно-виборні збори Української асоціації операторів зв’язку «Телас».
В зборах брали участь керівники підприємств та організацій – учасників Асоціації «Телас», члени Ради Асоціації, учасники Експертної ради, члени ревізійної комісії, представники засобів масової інформації.


З доповіддю Про підсумки роботи Асоціації «Телас» за 2013 рік та пріоритетні завдання на 2014 рік виступив Голова Ради Асоціації Леонід Ошеров.
З метою сприяння розвитку операторської діяльності членів Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг, Асоціація «Телас» у 2013 році працювала над виконанням пріоритетних завдань, визначених загальними зборами.
Він наголосив, що основна увага при цьому приділялась:
- участі у розробці законопроектів і нормативних документів щодо подальшого удосконалення законодавчої бази сфери телекомунікацій та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
- вирішенню нагальних проблем, які виникають під час будівництва та легалізації об’єктів телекомунікаційної інфраструктури з питань взаємодії операторів телекомунікацій з місцевими органами влади і комунальними підприємствами щодо розміщення обладнання у житлових будинках та надання доступу до БРМ;
- забезпеченню виконання Закону України від 01.07.2010 року №2392 року «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг» у частині розробки  Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.


З цією метою та з метою розв’язання нагальних проблем операторів телекомунікацій Асоціацією «Телас» налагоджено тісну співпрацю та взаємодію з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту та зв’язку, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Антимонопольним Комітетом України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та іншими ЦОВВ України.
Він відзначив що за даними Держкомстату за 8 місяців 2013 року доходи від надання послуг зв’язку операторами усіх форм власності склали близько 34,8 млрд. грн., що перевищує обсяги доходів аналогічного періоду 2012 року.
Цих  позитивних показників роботи галузі у 2013 році було досягнуто завдяки діяльності колективів підприємств  зв’язку - учасників Асоціації  , що надають до 80% від загального обсягу телекомунікаційних послуг та є потужним джерелом надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У своєї доповіді Голова Ради Асоціації підкреслив, що для сприяння розвитку операторської діяльності членів Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг, Асоціація «Телас» у 2013 році  працювала над виконанням пріоритетних завдань, визначених загальними зборами у попередньому році.

Одним з основних видів діяльності Асоціації у 2013 році була її взаємодія з НКРЗІ, ЦОВВ у питаннях розробки та експертизи проектів законів, інших нормативно-правових документів сфери телекомунікацій.

Усього за звітний період було проведено більше п’ятдесяти засідань Експертної ради Асоціації та робочих груп, під час проведення яких було опрацьовано більше 33 нормативно-правових документів, які було запропоновано для розгляду НКРЗІ протягом року.

У своїх виступах учасники загальних зборів схвалили діяльність Асоціації та дали позитивну оцінку її роботі.


Рішенням загальних зборів було ухвалено  основні напрями діяльності Асоціації «Телас» на 2014 рік:       
1. З метою сприяння розвитку діяльності учасників Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг Асоціації продовжити взаємодію та співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку, Комітетом з питань інформатизації та інформаційних технологій, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Антимонопольним Комітетом України та іншими центральними органами виконавчої влади.
2. Брати участь у підготовці проектів законів, правил, положень та інших нормативно-правових актів, щодо подальшого удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази сфери ІКТ, а саме:
- сприяти проведенню заходів щодо впровадження новітніх радіо технологій у вивільнених смугах радіочастот за результатами конверсії, рефармінгу радіочастот, впровадженню технологічної нейтральності, пошуку додаткових шляхів вивільнення радіочастотного ресурсу України та створенню сприятливих умов для прискорення розвитку телекомунікаційних мереж і збільшення переліку та обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким верствам населення;
- брати участь у формуванні державної політики, спрямованої на розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет в Україні та вживати інших заходів, спрямованих на подальший розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет, упровадження конвергентних технологій;
- сприяти проведенню заходів щодо впровадження в Україні послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;
- вживати заходів щодо вирішення нагальних проблем, які виникають під час будівництва та легалізації об’єктів телекомунікаційної інфраструктури з питань взаємодії операторів телекомунікацій з місцевими органами влади і комунальними підприємствами щодо розміщення обладнання у житлових будинках та надання доступу до БРМ,  тощо.
3. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ролі галузевої науки щодо сприяння розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).


Також, на зборах, розглядалось питання щодо обрання Голови Ради Української Асоціації зв’язку «Телас». За підсумками голосування Головою Ради Асоціації обрано Леоніда Ошерова.


Кредитная история онлайн  Вопросы и Ответы  Всё о кредитах и займах

Останні події

Зміни до Правил доступу до ККЕ

22 серпня 2017 року під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» відбулося засідання Експертної Ради Асоціації. Під час засідання обговорено зауваження та пропозиції операторів телекомунікацій учасників Асоціації «Телас» до проекту Правил надання доступу до інфрастру...
Read more...

Останні новини

Проект Правил здійснення діяльності

26.09.2017 року о 15.00 за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 3 оф. 808, відбудеться засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» щодо обговорення Проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій». ...