Хроніка подій

12 травня 2014 року Голова Ради Асоціації «Телас» Ошеров Л.М. взяв участь у засіданні Робочої групи НКРЗІ щодо розгляду питань впровадження в Україні технологічної нейтральності. Під час засідання, яке проводилось під головуванням члена НКРЗІ Олени Уласенко було обговорено та розглянуто Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування». В обговоренні прийняли участь представники від операторів телекомунікацій, спеціальних користувачів. За результатами обговорення прийнято рішення щодо подальшого доопрацювання Проекту Постанови.

01 жовтня 2013 року в конференц-залі Дирекції первинної мережі ПАТ «Укртелеком» відбулись загальні звітно-виборні збори Української асоціації операторів зв’язку «Телас».
В зборах брали участь керівники підприємств та організацій – учасників Асоціації «Телас», члени Ради Асоціації, учасники Експертної ради, члени ревізійної комісії, представники засобів масової інформації.


З доповіддю Про підсумки роботи Асоціації «Телас» за 2013 рік та пріоритетні завдання на 2014 рік виступив Голова Ради Асоціації Леонід Ошеров.
З метою сприяння розвитку операторської діяльності членів Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг, Асоціація «Телас» у 2013 році працювала над виконанням пріоритетних завдань, визначених загальними зборами.
Він наголосив, що основна увага при цьому приділялась:
- участі у розробці законопроектів і нормативних документів щодо подальшого удосконалення законодавчої бази сфери телекомунікацій та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
- вирішенню нагальних проблем, які виникають під час будівництва та легалізації об’єктів телекомунікаційної інфраструктури з питань взаємодії операторів телекомунікацій з місцевими органами влади і комунальними підприємствами щодо розміщення обладнання у житлових будинках та надання доступу до БРМ;
- забезпеченню виконання Закону України від 01.07.2010 року №2392 року «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг» у частині розробки  Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.


З цією метою та з метою розв’язання нагальних проблем операторів телекомунікацій Асоціацією «Телас» налагоджено тісну співпрацю та взаємодію з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту та зв’язку, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Антимонопольним Комітетом України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та іншими ЦОВВ України.
Він відзначив що за даними Держкомстату за 8 місяців 2013 року доходи від надання послуг зв’язку операторами усіх форм власності склали близько 34,8 млрд. грн., що перевищує обсяги доходів аналогічного періоду 2012 року.
Цих  позитивних показників роботи галузі у 2013 році було досягнуто завдяки діяльності колективів підприємств  зв’язку - учасників Асоціації  , що надають до 80% від загального обсягу телекомунікаційних послуг та є потужним джерелом надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У своєї доповіді Голова Ради Асоціації підкреслив, що для сприяння розвитку операторської діяльності членів Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг, Асоціація «Телас» у 2013 році  працювала над виконанням пріоритетних завдань, визначених загальними зборами у попередньому році.

Одним з основних видів діяльності Асоціації у 2013 році була її взаємодія з НКРЗІ, ЦОВВ у питаннях розробки та експертизи проектів законів, інших нормативно-правових документів сфери телекомунікацій.

Усього за звітний період було проведено більше п’ятдесяти засідань Експертної ради Асоціації та робочих груп, під час проведення яких було опрацьовано більше 33 нормативно-правових документів, які було запропоновано для розгляду НКРЗІ протягом року.

У своїх виступах учасники загальних зборів схвалили діяльність Асоціації та дали позитивну оцінку її роботі.


Рішенням загальних зборів було ухвалено  основні напрями діяльності Асоціації «Телас» на 2014 рік:       
1. З метою сприяння розвитку діяльності учасників Асоціації «Телас» на ринку телекомунікаційних послуг Асоціації продовжити взаємодію та співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку, Комітетом з питань інформатизації та інформаційних технологій, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Антимонопольним Комітетом України та іншими центральними органами виконавчої влади.
2. Брати участь у підготовці проектів законів, правил, положень та інших нормативно-правових актів, щодо подальшого удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази сфери ІКТ, а саме:
- сприяти проведенню заходів щодо впровадження новітніх радіо технологій у вивільнених смугах радіочастот за результатами конверсії, рефармінгу радіочастот, впровадженню технологічної нейтральності, пошуку додаткових шляхів вивільнення радіочастотного ресурсу України та створенню сприятливих умов для прискорення розвитку телекомунікаційних мереж і збільшення переліку та обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким верствам населення;
- брати участь у формуванні державної політики, спрямованої на розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет в Україні та вживати інших заходів, спрямованих на подальший розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет, упровадження конвергентних технологій;
- сприяти проведенню заходів щодо впровадження в Україні послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;
- вживати заходів щодо вирішення нагальних проблем, які виникають під час будівництва та легалізації об’єктів телекомунікаційної інфраструктури з питань взаємодії операторів телекомунікацій з місцевими органами влади і комунальними підприємствами щодо розміщення обладнання у житлових будинках та надання доступу до БРМ,  тощо.
3. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ролі галузевої науки щодо сприяння розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).


Також, на зборах, розглядалось питання щодо обрання Голови Ради Української Асоціації зв’язку «Телас». За підсумками голосування Головою Ради Асоціації обрано Леоніда Ошерова.


Голова Ради асоціації «Телас» Леонід Ошеров взяв участь у нараді, яка відбулась 18 вересня 2013 року у Віце-прем’єр міністра України Вілкула О.Ю. з питань узгодження положень проекту Закону України «про внесення Змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)».
Під час наради присутніми було обговорено проект Закону та з метою позбавлення УДЦР владних повноважень, спрощення умов доступу на ринок операторів телекомунікацій запропоновано:
- Скоротити кількість дозвільних документів, які повинні отримуватися у сфері користування радіочастотним ресурсом – відмовитися від дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобі та дозволів на їх експлуатацію;
- Уточнити направленість та характер інших документів, що надаються УДЦР, зокрема висновків щодо електромагнітної сумісності, з обов’язковою вказівкою на те, що ці документи не є дозвільними, а мають виключне технологічне (технічне) спрямування, та зберегти за УДЦР право готувати та видавати вказані документи;
- Запровадити заявочний принцип початку експлуатації радіоелектронних засобів – коли заявник має право розпочинати експлуатацію радіоелектронного засобу тільки після того, як повідомить НКРЗІ про виконання ним технічних умов забезпечення електромагнітної сумісності при експлуатації цього РЕЗ і після того, як інформація про таке повідомлення буде внесена до відповідного реєстру;
- Зберегти за УДЦР повноваження щодо здійснення радіочастотного моніторингу, проведення узгоджень умов забезпечення ЕМС з радіочастотним органом спеціальних користувачів та з радіочастотними органами інших країн, заходів із забезпечення електромагнітної сумісності (проведення натурних та тестових випробувань);
- Зберегти за НКРЗІ право залучати фахівців УДЦР та необхідне вимірювальне обладнання УДЦР при здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері користування РЧР, а саме – з питань, що стосуються виконання технічних умов забезпечення ЕМС, оскільки зазначені заходи потребують участі фахівців із спеціальною фаховою підготовкою та проведення вимірювань параметрів випромінювання радіоелектронних засобів на місці їх використання.
Також з метою прискорення строків отримання результатів розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів запропоновано зменшити терміни надання суб’єктам господарювання цих розрахунків до 40 діб.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.06.2013 року № 20310/4/1-13 Адміністрацією Державної служби та захисту інформації України 24 липня 2013 року була проведена робоча нарада під головуванням Директора Департаменту стратегії розвитку зв’язку Баранова О.А.
Під час наради були розглянуті питання визначення умов проведення необхідних досліджень з метою забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мобільного зв’язку третього та четвертого покоління із діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами загальних і спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу в діапазонах частот 900 МГц і 1800 МГц.
В нараді взяли участь: Голова Ради Української асоціації операторів зв’язку «Телас», представники операторів телекомунікацій, що надають послуги мобільного (рухомого) зв’язку, представники силових структур, НКРЗІ, Українського Державного центру радіочастот.
Учасники робочої наради дійшли згоди, щодо необхідності проведення досліджень з метою запровадження принципу технологічної нейтральності в діапазонах частот 900 МГц і 1800 МГц.

23, 24, та 25 січня 2013 року під головуванням Ошерова Л.М. відбулись засідання Експертної ради Асоціації «Телас» щодо обговорення Проекту положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів прийнятого за основу рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 року № 619

У засіданні брали участь представники НКРЗІ, представникикомпаній учасників Асоціації «Телас».

Під час засідання було розглянуто зауваження та пропозиції операторів телекомунікцаій.

За результатами розгляду Проекту положення, Експертна Рада дійшла висновку, що Проект, у запропонованій НКРЗІ редакції, не вирішує цілого ряду питань, що неодмінно виникнуть під час запровадження та надання послуг.

За результатами засідань підготовлено та надісланолист на адресу НКРЗІ лист в якому відображена позиція Асоціації «Телас» за результатами засідання Експертної ради.

Кредитная история онлайн  Вопросы и Ответы  Всё о кредитах и займах

Останні події

Розпочато роботу щодо розробки Правил доступу

13 квітня 2017 року відбулась робоча нарада Асоціації «Телас» з питань розробки правил доступу до об’єктів інфраструктури та методик визначення плати за доступ до об’єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційних мереж , відповідно до Закону України «Про доступ до ...
Read more...

Останні новини

Національна дитяча «гаряча» лінія за номером 116 111

З 01 червня 2017 року, у Міжнародний день захисту дітей Національна дитяча «гаряча» лінія, що функціонує на базі Громадської організації «Ла Страда-Україна», запроваджує консультації за номером 116 111. Номер було рекомендовано виділити рішенням НКРЗІ №131 від 14.03.2017 для орган...