Хроніка подій

22 серпня 2017 року під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» відбулося засідання Експертної Ради Асоціації.

Під час засідання обговорено зауваження та пропозиції операторів телекомунікацій учасників Асоціації «Телас» до проекту Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, які були розроблені НКРЗІ на виконання вимог Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

В засіданні Експертної Ради Асоціації «Телас» брали участь представники НКРЗІ, Телекомунікаційної палати України, операторів телекомунікацій.

За результатами засідання прийнято узгоджені позиції всіх учасників та внесено зміни до змісту Проекту правил.

15 серпня 2017 року під час чергового засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» було продовжено обговорення проект Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг.

У засіданні брали участь представники Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, операторів телекомунікацій – учасників Асоціації. За результатами обговорення з багатьох питань дійшли до узгоджених позицій. Продовження обговорення зазначеного Проекту, а саме Додатку до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг «Перелік ринків телекомунікаційних послуг» відбудеться 18.08.2017 року.

10 серпня 2017 року під час засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» обговорено проект Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг. У засіданні брали участь представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, операторів телекомунікацій учасників Асоціації. За результатами обговорення з багатьох питань дійшли до узгоджених позицій. Продовження обговорення зазначеного питання відбудеться 15.08.2017 року.

13 квітня 2017 року відбулась робоча нарада Асоціації «Телас» з питань розробки правил доступу до об’єктів інфраструктури та методик визначення плати за доступ до об’єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційних мереж , відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII. У нараді взяли участь представники НКРЗІ, профільних асоціацій, операторів телекомунікацій та офісу ефективного регулювання (BRDO).

За результатами обговорення вирішено на першому етапі розробити Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Для ефективної та якісної роботи прийнято узгоджене рішення щодо створення робочої групи до складу якої залучити представників від профільних асоціацій та офісу ефективного регулювання.

22 грудня 2016 року в приміщенні Державного університету телекомунікацій відбулися загальні збори учасників Української асоціації операторів зв’язку «Телас», на яких було обговорено підсумки роботи Асоціації «Телас» за 2016 рік та визначено пріоритетні завдання на 2017 рік.

В загальних зборах взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, представники секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, представники Кабінету Міністрів України, Апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Антимонопольного комітету України, Генерального штабу Збройних сил України, керівники галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, представники телекомунікаційних компаній України учасників Асоціації.

Голова Ради Асоціації «Телас» Леонід Ошеров під час своєї доповіді «Про підсумки роботи Асоціації «Телас» за 2016 рік та пріоритетні завдання на 2017 рік» зазначив, що у цьому році відбулися позитивні зрушення щодо створення умов для подальшого успішного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

Для комплексного вивчення стану проведення реформ галузі її наближення до європейських принципів, задля вирішення актуальних та важливих для України проблем, прогресивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, прискорення становлення в нашій країні сучасного інформаційного суспільства на початку року відбулися Парламентські слухання на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

З метою гармонізації національного законодавства зі стандартами Європейського Союзу, встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні, спрощення умов для користувачів радіочастотного ресурсу України розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України базові законопроекти, а саме:

- декілька версій проекту Закону України «Про електронні комунікації»;

- проект Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Для врегулювання на законодавчому рівні відносин та спірних питань, які виникають при укладанні та виконанні договорів між суб’єктами господарювання та власниками інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, з метою її використання для потреб телекомунікацій розроблено та вже прийнято у першому читанні Верховною Радою України законопроект «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж».

Протягом поточного року:

Продовжувалося практичне впровадження в Україні технологій мобільного зв’язку 3-го покоління та виконання Плану заходів щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління.

Також визначною подією цього року став вступ у квітні цього року Державного університету телекомунікацій до Міжнародного союзу електрозв'язку.

Водночас було зазначено, що у поточному році виникало чимало проблемних питань, які заважали розвитку ІКТ, а саме:

- стійка тенденція до значного зростання кількості та розширення спектра кібератак з метою порушення конфіденційності, цілісності і доступності державних інформаційних ресурсів, зокрема тих, що циркулюють на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури;

- пошкодження телекомунікаційних мереж, що було наслідком як крадіжок кабелів у лініях зв’язку, елементів телекомунікаційного обладнання, джерел автономного електроживлення, тощо, так і інших дій, не пов’язаних із крадіжками, що призводить до негативних наслідків для суспільства і держави від неможливості надання телекомунікаційних послуг внаслідок пошкодження або руйнування технічних засобів, споруд телекомунікаційних мереж;

- продовжувались безпідставні обшуки правоохоронними органами телекомунікаційних компаній, вилучення електронних інформаційних систем та їх частин, що впливало на якість надання телекомунікаційних послуг споживачам;

- невизначеність ситуації стосовно впорядкування діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій на тимчасово окупованій території України, неврегульованість відносин щодо особливостей застосування норм регуляторного законодавства на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим;

- екстремальні умови роботи операторів телекомунікацій на Сході країни;

- низька ефективність управління телекомунікаційною мережею зв’язку загального користування України, відсутність державного Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України;

- ігнорування державними органами виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, що погіршує умови підприємницької діяльності на вітчизняному телекомунікаційному ринку, ускладнює процес розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж, призводить до збільшення кількості дозвільних документів;

- делегування повноважень органами місцевого самоврядування іншим суб’єктам господарювання (комунальним підприємствам) щодо організації доступу операторів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для розгортання будинкових розподільних мереж та нав’язування операторам телекомунікацій невластивих їм функцій з утримання елементів інфраструктури житлового фонду;

- неврегульованість питань забезпечення недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики;

- залишається доволі значним податковий та регуляторний тиск на телекомунікаційний бізнес.

Окремо Леонід Ошеров відзначив плідну співпрацю Асоціації «Телас» у поточному році з Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, де під час засідань та робочих груп розглядались не тільки всі законодавчі ініціативи, а й всі проблемні питання галузі.

Наприкінці доповіді було запропоновано для затвердження загальними зборами проект основних напрямів діяльності Асоціації «Телас» на 2017 рік, які були внесені Радою Асоціації.

Крім Голови Ради Асоціації «Телас» з доповідями виступили:

 • щодо Законодавчого забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, народний депутат України Олександр Данченко;

 • з питань розвитку учбово-матеріальної бази університету та підвищення якості підготовки студентів Ректор Державного університету телекомунікацій Володимир Толубко;

 • щодо стану виконання заходів конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку третього покоління (3G) Начальник служби планування та використання РЧР ГШ ЗСУ Євген Боднар;

 • щодо стану виконання науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) Директор Департаменту правового забезпечення НКРЗІ Василь Володін;

 • стосовно впровадження електронного кабінету операторів телекомунікацій, спрощення процедури проведення розрахунку ЕМС та присвоєння радіочастот Директор з ІТ напрямку УДЦР Вікторія Трощенко.

З інформацією про створення при Українській асоціації операторів зв’язку «Телас» Комітету з питань безпеки телекомунікаційних мереж та основні напрямки його діяльності виступив Голова Комітету Андрій Булавін.

Під час загальних зборів за багаторічну самовіддану працю із розбудови системи телекомунікацій України, вагомий внесок у розвиток галузевого законодавства та ключову роль у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку ІКТ Голову Ради Асоціації «Телас» Леоніда Ошерова відзначено Почесною грамотою Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку.

В свою чергу Радою Асоціації «Телас» за плідну роботу над удосконаленням галузевого законодавства Почесними грамотами нагороджено:

 1. Цейтліну Людмилу Георгіївну (ПрАТ «МТС Україна»).

 2. Лозу Олександра Вікторовича (ПрАТ «Київстар»).

 3. Чудовську Наталію Василівну (ТОВ «лайфселл»).

 4. Зайончковську Тетяну Геннадіївну (ПАТ «Укртелеком»).

 5. Дронюка Андрія Мирославовича (ТОВ «Інтелектуальні телекомунікації»).

 6. Трощенко Вікторію Юріївну (ДП УДЦР).

 7. Столярську Катерину Михайлівну (Комітет ВРУ з питань інформатизації та зв’язку).

Рішенням загальних зборів прийнято до складу Асоціації «Телас» в якості дійсного члена ПАТ «Укрзалізниця».

Підтримано пропозицію Ради Асоціації щодо партнерської участі Української асоціації операторів зв’язку «Телас» в роботі конференції «TU-Bukovel 2017» (23 – 26 березня 2017 року).

123

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Кредитная история онлайн  Вопросы и Ответы  Всё о кредитах и займах

Останні події

Проект Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

22 лютого 2018 року під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» відбулося засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» з розгляду проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. У засіданні брали участь представники телекомунікаційних компаній – експе...
Read more...

Останні новини

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

9 травня 2018 року набув чинності Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Цей Закон є ключовим у забезпеченні кібербезпеки країни, її критичної інфраструктури та інформаційних ресурсів. Він урегульовує комплекс питань з протидії сучасним ...