ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА

ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВАОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029.

Тел. (048) 705-03-31; Факс (048) 705-04-31;

Е-mаіl: onat@onat.edu.ua, Сайт: http://www.onat.edu.ua

Рік заснування – 1920. Ліцензія АЕ №285596 від 23.01.2014р.

Очолює академію ректор, д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Воробієнко Петро Петрович.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (надалі Академія) – провідний вищий навчальний заклад ІV (найвищого) рівня акредитації, який забезпечує підготовку фахівців-зв’язківців та фахівців інформаційних технологій України. Академія найбільш відомий базовий вищий навчальний заклад галузі зв’язку, який щорічно випускає висококваліфікованих спеціалістів галузі вже понад 90 років. За роки існування в Академії підготовлено понад 85 тисяч фахівців, які успішно працюють в галузі зв’язку та інформаційних технологій України та 75 країнах світу. Статус Академії з перших років створення і до сьогодні залишається незмінно високим, його підтримують існуючі традиції підготовки фахівців, наукові школи та професіональний професорсько-викладацький склад. Щорічно досягнення Академії підтверджуються стабільно високим рівнем її рейтингу серед вищих навчальних закладів України та роботодавців й визнанням її «Лідером освітньої діяльності» на міжнародних виставках. Академія пишається своїми випускниками, серед яких є вчені зі світовим ім’ям, відомі громадські і політичні діячі, керівники галузевих компаній та підприємств. Про високий рівень підготовки фахівців свідчить найважливіший показник – затребуваність наших випускників галуззю зв’язку та практично стовідсоткове працевлаштування випускників Академії.

На шляху глибокої інтеграції навчального процесу, науки та виробництва академія стала повноцінним оператором телекомунікацій. Зокрема:

– ОНАЗ ім. О.С. Попова було внесено до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій під порядковим номером 1324 (рішення НКРЗ №1467 від 16.04.2009);

– академія двічі становилась ліцензіатом в сфері надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Одеса та Одеської області (Серія АВ № 613860 від 22.02.2012);

– академія стала ліцензіатом в сфері надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж (Серія АЕ №183724 від 27.12.2012);

– академія отримала власну автономну систему, дві мережі IPv4 (/24), одну мережу IPv6 (/48), власний номерний ресурс обсягом 500 номерів та збільшила загальну пропускна спроможність каналів зв’язку до мережі Інтернет до 2 Гбіт/с;

– академія надає послуги доступу до мережі Інтернет більш ніж двом тисячам користувачів, що мешкають в гуртожитках цілої низки ВНЗ м. Одеса, в тому числі із використанням шостої версії протоколу IP (загальна кількість абонентів станом на 01.12.2014 – 2185).