ДП «УНДIЗ»

ДП «УНДIЗ»Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку»

У 1954 році Постановою Ради Міністрів СРСР за №6455 від 17 квітня 1954р. було прийнято рішення – створити в м. Києві Відділення Центрального науково-дослідного інституту зв’язку (КВЦНДІЗ). Головний напрямок розробок КВНДІЗ – покращання експлуатації технічних засобів проводового зв’язку. Було організовано п’ять наукових лабораторій.
З 1963 року інститут стає головним інститутом у СРСР з проблем розвитку телеграфному зв’язку. З 1965 по 1991 рік великі обсяги (біля 70%) науково-дослідних і дослідно – конструкторських робіт виконані по спецтематиці для Міністерства оборони СРСР. Усі розробки пройшли воєнне приймання.
В 1991 році на базі Київського відділення Центрального науково – дослідного інституту зв’язку (КВНДІЗ) Міністерства зв’язку колишнього СРСР організовано Український науково-дослідний інститут зв’язку (УНДІЗ)
УНДІЗ, як головний системний галузевий інститут Державного Комітету зв’язку та інформатизації України, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 4.02.93р.за №92 відповідав за науково-технічне забезпечення розвитку електрозв’язку і поштового зв’язку в Україні, проводить системні дослідження з питань зв’язку, а також координує проведення комплексних досліджень.
В 1999 р. інститут змінив назву на Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку» (ДП «УНДІЗ»).

ДП “УНДІЗ” проводить дослідження за такими напрямками:
1. Вирішення загальних проблем і розробку концепцій і нормативних документів, що визначають наукову і науково-технічну політику в галузі.
2. Дослідження технологій та вирішення питань функціонування і розвитку систем телекомунікацій (транспортні мережі, телефонного, документального, поштового, рухомого зв’язку, персонального виклику тощо)
3. Вирішення питань технічної експлуатації та управління телекомунікаційними мережами.
4. Дослідження новітніх технологій і систем телекомунікацій.
5. Стандартизація в галузі зв’язку.
6. Сертифікація систем і технічних засобів телекомунікацій.
7. Проведення науково-технічної експертизи і надання експертних висновків.
В ДП “УНДІЗ”, як галузевому системному інституті, розроблено низку основних загальносистемних документів (концепції, загальні положення, програми робіт). Інститут приймав участь у проведенні комплексних системних робіт, важливих для галузі і народного господарства. Розроблено значну кількість нормативних документів для галузі зв’язку, технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, стандарти для підприємств та організацій телекомунікацій.
ДП «УНДІЗ» виконує дослідження відповідно до основної діяльності інституту і проводить роботи з сертифікації (та випробування) унікального і серійного телекомунікаційного обладнання.
Проведено сертифікаційні випробування понад 700 найменувань технічних засобів зв’язку вітчизняного та іноземного виробництва.
Розроблено понад 1200 Державних, 80 галузевих та 25 корпоративних стандартів, 10 рекомендацій в галузі електрозв’язку та поштового зв’язку.
Подано 5 внесків до ДК 15 Міжнародного Союзу електрозв’язку (МСЕ-Т) щодо мереж доступу і транспортних мереж.
В ДП “УНДІЗ”, як базовій організації зі стандартизації, створено інформаційний фонд стандартів галузі зв’язку, який є частиною Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів.
При ДП “УНДІЗ” діє аспірантура зі спеціальностей 05.12.02 “Телекомунікаційні системи та управління ними” і 05.12.13 “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій”.

У структурі ДП «УНДІЗ» функціонують:
Орган з сертифікації продукції (ОС ДП «УНДІЗ»), призначений та уповноважений на виконання робіт з сертифікації продукції та послуг в Системі УкрСЕПРО відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 208 від 16.02.2012 р.
Випробувальний центр (ВЦ«УНДІЗ») для проведення випробувань технічних засобів та послуг зв’язку. Випробувальні лабораторії ВЦ “УНДІЗ” вперше було акредитовано у національній Системі сертифікації України “УкрСЕПРО” 29.02.2000 р., підтверджував право на проведення випробувань продукції, зазначеної в його галузі акредитації, шляхом акредитації у Національному агентстві з акредитації України (атестати акредитації № 2Н248).
Технічний комітет № 157 (наказ №186 від 04.07.2006), на який покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.
Результати робіт наукових співробітників широко публікуються в провідних вітчизняних журналах і науково-виробничих збірниках «Наукові записки УНДІЗ». Видання науково-виробничого збірника «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку», який атестовано Вищою Атестаційною Комісією України як фаховий в галузі телекомунікацій, здійснюється з 2007 року.
Наказом Мінрегіонбуд №583 від 11.12.2013р. ДП «УНДІЗ» надано статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві.
ДП «УНДІЗ» співпрацює з вищими учбовими закладами: НТУ «КПІ», ДУТ, ОНАЗ, ОДАХ тощо та є базою проведення практики студентів цих ВУЗів.

Контакти:
Web-сторінка: http://www.undiz.org.ua/