ДП “УНДІРТ”

ДП “УНДІРТ”Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення”
(ДП “УНДІРТ”)

ДП “УНДІРТ” створено на підставі наказу Міністра зв’язку України від 23.06.1993 № 87.
За понад 20 років свого існування інститут досяг певних успіхів у своїй науковій та виробничій діяльності. За цей час інститутом виконано: науково-дослідних робіт (НДР) – понад 300, дослідно-конструкторських робіт (ДКР) – понад 100. Результати понад 220 НДР та ДКР знайшли своє застосування в галузі телекомунікацій.

За вагомі наукові досягнення у впровадженні новітніх радіотехнологій та високий науковий рейтинг ДП “УНДІРТ” внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Постановою Кабінету Міністрів України ДП “УНДІРТ” внесено до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Науково-технічна діяльність ДП “УНДІРТ”, як системного інституту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, у відповідності до статутних наукових напрямків постійно спрямовується на наукову підтримку діяльності Адміністрації зв’язку та радіочастот України шляхом проведення досліджень, які мають високий пріоритет та практичне значення у галузі телекомунікацій на державному та міжнародному рівні. Основні напрями досліджень включають в себе: розвиток теорії та практики радіотехнічних систем, систем радіомовлення і телебачення, систем рухомого радіозв’язку, систем супутникового і космічного зв’язку, наукове розв’язання проблем розвитку новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, у тому числі розв’язання економічних проблем, які мають високий пріоритет та практичне значення у галузі телекомунікацій. Результати наукової діяльності інституту сприяють прискоренню впровадження нових технологій зв’язку та захищають інтереси України на міжнародному рівні. За науковими напрямками інституту фахівці ДП “УНДІРТ” беруть участь у роботі усіх Дослідних комісій Сектору Радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Р) та їхніх робочих і цільових груп, готують проекти пропозицій для Адміністрації зв’язку та радіочастот України щодо питань міжнародного співробітництва, проекти позиції України на всесвітніх радіоконференціях, проекти щодо вдосконалення світової нормативної бази в ISO/IEC. Крім того, фахівці інституту беруть участь у роботі Дослідної комісії ДК 9 Сектору стандартизації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Т) у відповідності до наказу Держзв’язку, яким ДП “УНДІРТ” призначено відповідальним за роботу в цьому ДК.

За ініціативою України розроблено й розроблюються міжнародні нормативні документи. Україна стала співавтором понад 270 Рекомендацій, Звітів, Питань та інших міжнародних документів щодо оброблення, передавання та відтворення аудіовізуальної інформації, подано понад 200 вкладів до міжнародних організацій.
На базі інституту створено два технічні комітети стандартизації: ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби” і ТК 155 “Радіотехнології”, розроблено понад 220 національних стандартів України (ДСТУ), 5 галузевих стандартів (ГСТУ), 1 міждержавний стандарт (ГОСТ) та понад 20 нормативних документів.

Для здійснення сертифікаційних випробувань телекомунікаційного обладнання в ДП “УНДІРТ“ акредитовані:
– з 1995 р. Випробувальний центр радіо і телебачення (ВЦ РіТ УНДІРТ);
– з 2002 р. Орган з сертифікації продукції (ОС УНДІРТ);
– з 2004 р. Орган з сертифікації систем управління якістю.
ДП “УНДІРТ” призначено як орган з оцінки відповідності вимогам таких технічних регламентів:
– Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання;
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання;
– Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

ДП “УНДІРТ” володіє достатніми інтелектуальними і технічними ресурсами для реалізації державної програми інформаційної підтримки галузі зв’язку за напрямками: теорія рухомого зв’язку, новітні радіотехнології в телебаченні, радіомовленні, супутниковому зв’язку, системах фіксованого радіозв’язку тощо.

Контакти:
Web-сторінка: http://www.uniirt.com.ua