Оприлюднено Звіт про роботу НКРЗІ за 2019 р

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації оприлюднено звіт про роботу за 2019 рік.

У звіті висвітлено основні аспекти роботи регулятора телекомунікацій за минулий рік, а також приведено аналіз даних щодо стану ринку телекомунікаційних послуг.

Так загальний обсяг доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2019 році склав 66 422 млн. грн., що майже на 18% більше ніж у 2018, у тому числі:

41 868 млн. грн. (63,0 %) – доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

11 688 млн. грн. (17,6 %) – доходи від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет.

4 606 млн. грн. (6,9 %) – доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку.

8 260 млн. грн. (12,5 %) – доходи від послуг надання в користування каналів, об’єктів інфраструктури тощо.

 Основними тенденціями розвитку галузі телекомунікацій у 2019 році стали:

  • Значне зростання застосування технологій LTE операторами рухомого (мобільного) зв’язку, що дозволило збільшити до 78% частку населення, яке може отримувати послуги мобільного широкосмугового доступу до мережі Інтернет. За 2019 рік операторами мобільного зв’язку інвестовано сукупно близько 11 млрд. грн.
  • Динамічне зростання ринку послуг фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет, у тому числі за рахунок збільшення кількості нових підключень абонентів та збільшення рівня доходів.
  • Зменшення кількості абонентів фіксованого телефонного зв’язку та впровадження конвергентних рішень щодо спільного використання фрагментів мереж фіксованого і рухомого (мобільного) зв’язку для надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації , Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» та оператори рухомого (мобільного) зв’язку протягом 2019 року інтенсивно працювали над впровадженням радіотехнології LTE в смугах радіочастот нижче 1 ГГц. Успішно проведено необхідний комплекс заходів, оператори мобільного зв’язку отримали ліцензії та почнуть використовувати діапазон 900 МГц для нових технологій, що дозволить користувачам отримувати послуги доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного пристрою навіть у найвіддаленіших населених пунктах та основних автомобільних шляхах України.

 Також завдяки плідній співпраці НКРЗІ, Української асоціації операторів зв’язку «Телас», операторів рухомого (мобільного) зв’язку та ДП «Український державний центр радіочастот» у 2019 році запроваджено послугу із перенесення абонентських номерів на мережах рухомого зв’язку. Тепер кожен громадянин може вільно обирати оператора, не змінюючи номер телефону.

 В той же час, залишились проблеми з нерівномірністю забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами, у тому числі загальнодоступними та послугами широкосмугового доступу до мережі Інтернет, у сільській, гірській місцевості і депресивних регіонах, а також щорічної значної кількості випадків пошкодження телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій шляхом пошкодження волоконнооптичних кабелів, викрадення мідних кабелів та телекомунікаційного обладнання.

 Звіт про роботу НКРЗІ за 2019 рік доступний за посиланням:

https://nkrzi.gov.ua/images/upload/608/9085/Zvit_2020_NKRZI.pdf?fbclid=IwAR3cnz6smBBDNWnoWIWS9p4pHaseKud396_-dsDdy1h_HvegR5aqbIZRWVA