Мета й основні завдання Асоціації «Телас»

Асоціація «Телас» (зареєстрована як юридична особа 6 березня 1997 року) – незалежна добровільна організація, яка об’єднує підприємства, діяльність яких пов’язана з розвитком та функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг – посідає нині одне з провідних місць серед інших об’єднань операторів та провайдерів зв’язку в Україні. Її учасники надають послуги обсягом понад 80% від загального обсягу телекомунікаційних послуг країни. Переважна більшість пропозицій Асоціації, вироблених її учасниками у ході спільних дискусій та обговорень, враховується законодавчими та виконавчими органами влади під час розробки та ухвалення законів, нормативних актів та керівних документів.

Співпраця Асоціації з Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації надає можливість створення сприятливих організаційних та економічних умов діяльності операторів, подальшому розвитку ринку телекомунікацій та його лібералізації.

Основною метою Асоціації є здійснення захисту прав та законних інтересів операторів зв’язку України, підтримка умов їхнього розвитку, сприяння реформуванню галузі зв’язку та розвитку ринку телекомунікацій.

Головними завданнями Асоціації є:

  • захист прав та інтересів членів Асоціації в різноманітних організаціях, у тому числі міжнародних;
  • підтримка ділового співробітництва між членами Асоціації;
  • сприяння проведенню наукових досліджень та реалізації практичних заходів з лібералізації ринку телекомунікаційних послуг;
  • участь у підготовці, розробці та експертизі проектів законів, інших нормативних актів з питань телекомунікацій;
  • сприяння встановленню ділових контактів між операторами зв’язку, з іноземними партнерами для залучення в Україну прогресивних технологій, іноземних інвестицій, передового досвіду;
  • сприяння формуванню прийнятного для операторів економічного середовища;
  • організація консультативної роботи в інтересах членів Асоціації;
  • надання інформаційної підтримки членам Асоціації.