ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

Міжнародні документи

Конвенція від 23.11.2001 Конвенція про кіберзлочинність

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи від 23.02.1999 № R(99)5 “Про захист недоторканності приватного життя в Інтернеті”

Директива Європейського Парламенту та Ради від 11.03.1996 № 96/9/ЄС “Про правовий захист баз даних”

Директива № 98/34/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о процедуре предоставления информации в области технических стандартов и регламентов, а также правил оказания услуг в информационном обществе

Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку («Директива про електронну комерцію»)

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директива про секретність та електронні комунікації)

Женевська Декларація принципів, Женевський План дій, Туніське зобов’язання, Туніська програма для інформаційного суспільства

Закони України

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI “Про адміністративні послуги”

Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV “Про телекомунікації”

Закон України від 09.01.2007 № 537-V “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”

Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР “Про Концепцію Національної програми інформатизації”

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII “Про інформацію”

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”

Закон України від 22.05.2003 № 852-IV “Про електронний цифровий підпис”

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР “Про Національну програму інформатизації”

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 16.10.2012 № 5450-VI «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Укази Президента України

Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій

Указ Президента України від 17.05.2001 № 325/2001 Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади

Указ Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади

Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні

Указ Президента України від 14.07.2000 № 887/2000 Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Постанови та розпорядження Уряду

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 338-р «Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2015 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 959-р (PDF) Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2013-2014 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 718-р Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 517-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1134 Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 634-р Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 360-р Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1454 Про затвердження Порядку обов`язкової передачі документованої інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1451 Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 903 Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 680 Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2003 № 828-р Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2003 № 447-р Про адміністрування домену «.UA»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 № 259-р Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048 Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 № 247-р Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2001 № 1702 Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 54-р Про затвердження державних замовників регіональних програм і проектів інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1998 № 1815 Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 160 Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1135-р «Про затвердження плану заходів щодо захисту державних інформаційних ресурсів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363-р «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов’язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації»

Накази ЦОВВ

Наказ Міністерство освіти і науки України від 06.09.2013 № 1271 Про затвердження Методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України від 24.07.2007 № 143Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України від 12.06.2007 № 114Про затвердження Інструкції про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації

Наказ Міністерства транспорту та зв`язку України від 19.04.2007 № 325 Про затвердження Положення про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах

Наказ Державного комітету зв`язку та інформатизації України від 15.08.2003 № 149 Про порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”

Наказ Державного комітету зв`язку та інформатизації України від 06.06.2003 № 97 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв`язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 02.12.2014 № 660“Про затвердження Порядку оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2015 за № 90/26535

Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2012 за № 1398/21710

Наказ Міністерства юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за № 1854/22166

Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 759/5 «Про затвердження Положення про Центральний державний електронний архів України»

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України від 24.04.2007 № 72Про затвердження Порядку формування й користування інформаційним фондом Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління

Рішення НКРЗІ

Рішення від 18.04.2013 № 227, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 р. за № 1403/23935, «Про затвердження Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегмента світового простору ідентифікаторів об’єктів»