КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ

Стаття 254 «Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України» Податкового кодексу України

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 № 514 «Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 «Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 р. за № 201/26646

Рішення НКРЗ від 19.08.2005 №53 «Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 №818 «Про Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні»

Рішення НКРЗІ від 01.11.2012 №559 «Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №57/22589

Рішення НКРЗІ від 29.03.2012 № 169 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», зареєстроване в Міністерствіюстиції України 20.04.2012 за № 588/20901

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496

Рішення НКРЗ від 05.02.2009 №1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 242/16258

Рішення НКРЗ від 03.11.2005 №117 «Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854

Рішення НКРЗІ від 16.07.2009 № 1599 «Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за № 741/16757

Рішення НКРЗІ від 29.12.2015 № 695 «Про погодження зниження рівня Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж»

Рішення НКРЗІ від 09.02.2016 № 68 «Про внесення зміни до рішення НКРЗІ від 29.12.2015 № 695»

Рішення № 281 від 30.05.2017 “Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України”

Рішення НКРЗІ від 13.02.2018 № 77 «Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2018 за № 284/31736