Державний Університет Телекомунікацій

Державний Університет ТелекомунікаційРозвиток науки здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти та направлений на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, зорієнтований на світові тенденції в наукових досягненнях і спрямований на:
проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління державою та її безпеки і оборони;

впровадження новітніх технологій захисту інформаційних ресурсів;

розробку та впровадження стандартів і регламентів застосування телекомунікаційних технологій, гармонізованих із відповідними стандартами держав – членів Європейського союзу;

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

До складу наукових підрозділів Університету входять науково-дослідні інститути телекомунікацій, безпеки інформаційних ресурсів, проблем організаційного розвитку і управління підприємствами, науковий центр зв‘язку і інформатизації, науковий центр радіоелектронних та інформаційних систем військового призначення.

В Університеті функціонує 32 наукові школи, представники яких зробили вагомий внесок у розробку проектів загальнодержавного значення, зокрема: Державної системи урядового зв’язку; Національної системи конфіденційного зв’язку; Національної програми інформатизації, системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління; техніко-економічного обґрунтування впровадження цифрового телерадіомовлення та ін.

Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Заплановані головні завдання наукової та науково-технічної діяльності вчених Університету:

підвищення ефективності розвитку телекомунікаційних мереж України;

проектування інформаційно-аналітичних систем державного управління центрального, відомчого та регіонального рівнів;

проектування автоматизованих систем управління;

розробка, випробування та впровадження інформаційних технологій, які забезпечують можливість санкціонованого доступу до потрібних інформаційних ресурсів в реальному просторі та часі;

технічна експлуатація сучасних первинних цифрових мереж та їх управління;

математичного моделювання телекомунікаційних систем та мереж;

розробка та аналіз високоефективних та надійних оптоелектронних елементів та систем зв’язку;

економіка та менеджмент зв’язку;

обґрунтування оперативно-тактичних вимог та розробка елементів Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) військ;

розробка та впровадження нових форм і способів управління військами та зброєю;

оперативно-тактичні вимоги до елементів системи військового зв’язку, обладнання військових телекомунікаційних систем та мереж;

розробка елементів Державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку.

Науковий потенціал співробітників реалізовується при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

З метою підвищення конкурентоздатності науково-дослідних робіт Університету запроваджено виконання ініціативних НДР всіма кафедрами та систему попереднього відбору науково-дослідних проектів для участі в тендерах та конкурсах як в Україні так і за кордоном.

Університет з питань наукової діяльності взаємодіє з Національною комісією з питань регулювання зв’язку та інформатизації України, Українським державним центром радіочастот, Державним космічним агентством України, установами Національної академії наук, Державною службою України з питань надзвичайних ситуацій, зарубіжними та українськими спорідненими вищими навчальними закладами, з провідними операторами телекомунікаційного ринку України, з лідерами по виробництву телекомунікаційного обладнання – компанії Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, Ericson, ZTE, Iskratel.

Контакти:

Web-сторінка: http://www.dut.edu.ua