ДП “ОНДІЗ”

ДП “ОНДІЗ”Державне підприємство “Одеський науково-дослідний інститут зв’язку” (ДП “ОНДІЗ”)
Основні напрямки діяльності інституту:

– проведення досліджень щодо удосконалення та розвитку телекомунікаційних мереж, у тому числі розроблення концепцій, програм, основних положень розвитку тощо;

– проведення досліджень перспективних технологій широкосмугового доступу, науковий супровід впровадження нових технологій на мережах операторів телекомунікацій;

– розроблення керівних, нормативно-технічних та нормативно-методичних документів;

– проведення робіт з підтвердження відповідності техніки зв’язку;

– метрологічне забезпечення галузі зв’язку, у тому числі проведення робіт з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій, а також повірки засобів вимірювальної техніки;

– надання IT-послуг (розроблення програмного забезпечення тощо).

Інститут виконує функції Головної організації з метрологічного забезпечення Держспецзв’язку України. На базі інституту створено і діють Орган з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій галузі зв’язку, Орган з сертифікації технічних засобів телекомунікації, Випробувальний центр засобів телекомунікації, Сектор з повірки засобів вимірювальної техніки тощо. Інститут включено в Державний реєстр установ, яким надається підтримка держави.

ДП «ОНДІЗ» надає широкий спектр послуг у сфері оцінки відповідності технічних засобів телекомунікацій вимогам законодавства України:

– оформлення документів для проходження вантажу через митницю;

– сертифікація продукції;

– оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

– надання послуг з внесення певного виду обладнання до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, відповідно до Наказу №115.

Випробувальним центром техніки зв’язку за період свого існування проведено сертифікаційні випробування більш ніж тисячі видів вітчизняної і закордонної техніки зв’язку, яка застосовується на мережах зв’язку України.

У ДП «ОНДІЗ» з 1996 року успішно функціонує створена фахівцями інституту база даних (БД) під назвою «Сертифікат» з інформацією щодо сертифікатів відповідності телекомунікаційного обладнання. За декілька років свого існування БД «Сертифікат» набула неабиякої популярності – нею користуються багато організацій галузі телекомунікацій, у тому числі (і насамперед) оператори телекомунікацій.

Контакти:
Web-сторінка:  http://oniis.org/ 

Історична довідка

ДП «ОНДІЗ» засновано в 1968 р. як лабораторію Центрального науково-дослідного інституту зв’язку (ЦНДІЗ, м. Москва) з метою науково-технічного забезпечення впровадження у виробництво на Одеському заводі «Промзв’язок» та впровадження в експлуатацію новітніх на той час цифрових систем передавання.
З часу створення інститут вніс вагомий внесок у впровадження у виробництво та експлуатацію на території бувшого СРСР, у тому числі й на території України, цифрових систем передавання (впроваджено в експлуатацію більше 20 тис. систем), у створення нових систем передавання і засобів вимірювальної техніки, розбудову системи метрологічного забезпечення галузі зв’язку, нормативне й інформаційне забезпечення сфери телекомунікації. Створено більше 1000 нормативно-технічних документів, було отримано більше 200 патентів тощо.