ДП «УДЦР»

ДП «УДЦР»ДП «Український державний центр радіочастот»
Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» – госпрозрахункове підприємство, яке відноситься до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

УДЦР належить до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Це високоефективне, самодостатнє держпідприємство, рівень розвитку та технічного оснащення якого відповідає сучасним європейським вимогам.

УДЦР забезпечує ефективне та раціональне використання радіочастотного ресурсу держави для задоволення потреб всіх категорій користувачів радіочастотного ресурсу та населення сучасними видами та послугами зв’язку, а також працює задля економічного, соціального, культурного розвитку країни, зміцнення її обороноздатності.

До складу держпідприємства входить 9 філій, які здійснюють свою діяльність на всій території України.

За оцінками іноземних експертів, в УДЦР створено одну з кращих в Європі і країнах СНД систему технічного радіоконтролю.

УДЦР внесено до Реєстру операторів і провайдерів телекомунікацій для централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів на території України (послуга MNP).

Важливу роль відіграє УДЦР у впровадженні в Україні радіотехнології третього покоління 3G.

До складу УДЦР входить Центр з сертифікації. Орган сертифікації держпідприємства відповідає вимогам впровадженого в Україні міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 до компетентності випробувальних лабораторій. 

http://www.ucrf.gov.ua/